XI’AN, CHINA, 06 Nov 2023 — China Green Agriculture, Inc. (NYSE: CGA) (“China Green Agriculture” atau “Syarikat”) mengumumkan hari ini bahawa, pada 3 November 2023 Syarikat telah menerima surat notis daripada New York Stock Exchange (“NYSE”) menyatakan bahawa Syarikat akan dikeluarkan daripada senarai pengemukaan lewat NYSE yang akan disebarkan kepada pembekal data dan tidak akan dipaparkan di laman Status Pengemukaan Piawaian Senarai NYSE di www.nyse.com. Surat NYSE ini datang selepas Syarikat mengemukakan Laporan Tahunan Terlambat Bagi Tempoh Berakhir 30 Jun 2023, dengan itu menjadi terkini dengan kewajipan pelaporan kewangannya.

Mengenai China Green Agriculture, Inc

Syarikat menghasilkan dan mengedarkan baja berkompaun asid humik dan pelbagai jenis baja kompaun dan produk pertanian melalui anak syarikat milik penuhnya iaitu: Shaanxi TechTeam Jinong Humic Acid Product Co., Ltd. (“Jinong”), Beijing Gufeng Chemical Products Co., Ltd (“Gufeng”) dan entiti kepentingan berubah. Pada 2023, Syarikat mula membeli mesin penambangan aset digital dan menubuhkan Antaeus Tech Inc. (“Antaeus”) di Negeri Delaware dan menambang aset digital bitcoin di Negeri Texas. Untuk maklumat lanjut, lawati http://www.cgagri.com. Syarikat secara rutin memuat naik maklumat penting di laman webnya.

Kenyataan Selamat

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif mengenai perniagaan, produk dan keputusan kewangan Syarikat mengikut Private Securities Litigation Reform Act 1995. Keputusan sebenar Syarikat mungkin berbeza secara material daripada yang dijangka dalam kenyataan prospektif ini bergantung kepada beberapa faktor risiko termasuk tetapi tidak terhad kepada: keadaan ekonomi, perniagaan dan alam sekitar am; pembangunan, penghantaran, penerimaan pasaran, persaingan tambahan daripada pesaing sedia ada dan baharu; kadar faedah dan pertukaran mata wang; kesan wabak global baru virus corona (COVID-19); kemajuan teknologi, produk baharu diperolehi pesaing; cabaran dalam pembangunan produk baharu; keupayaan syarikat untuk meramal pasaran masa depan dengan tepat; kesukaran atau kelewatan pengeluaran; ketidakstabilan ekonomi dan risiko berdaulat; bergantung kepada keberkesanan perlindungan syarikat terhadap produk inovatif; pendedahan kepada tindakan undang-undang dan/atau tindakan peraturan, dan pelbagai faktor lain di luar kawalan Syarikat.

Semua kenyataan prospektif diekspresikan secara jelas tertakluk kepada Kenyataan Selamat ini dan faktor risiko yang terperinci dalam laporan Syarikat kepada SEC. China Green Agriculture tidak berkewajipan untuk menyemak atau mengemaskini mana-mana kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh penerbitan ini, kecuali diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

China Green Agriculture, Inc.
Tel: +86-29-88266383
E-mel: info@cgagri.com