SINGAPURA, 18 Sept. 2023 – Davis Commodities Limited (“Syarikat” atau “Davis Commodities”), sebuah syarikat perdagangan komoditi pertanian yang mengkhususkan diri dalam perdagangan gula, beras dan produk minyak dan lemak, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam awal (“Tawaran”) sebanyak 1,087,500 saham biasa pada harga tawaran awam AS$4.00 setiap saham biasa. Saham biasa telah diluluskan untuk disenaraikan di Nasdaq Capital Market dan dijangka akan mula diperdagangkan pada 19 September 2023 di bawah simbol “DTCK.”

Syarikat menjangkakan akan menerima jumlah hasil kasar AS$4.35 juta daripada Tawaran, sebelum ditolak diskaun pengunderaitan dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat telah memberikan pengunderait keizinan selama 45 hari untuk membeli sehingga 163,125 saham biasa tambahan pada harga tawaran awam, ditolak diskaun pengunderaitan. Tawaran dijangka akan ditutup pada atau sekitar 21 September 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Hasil daripada Tawaran akan digunakan untuk (i) perluasan perniagaan, termasuk memperkukuh kedudukan pasaran, memperluaskan skop tawaran produk, melibatkan diri dalam pengambilalihan dan pelaburan strategik, perkongsian usaha sama, dan melabur dalam peralatan dan teknologi; (ii) pembayaran semula pinjaman bank dengan perbelanjaan faedah yang ditanggung; dan (iii) modal kerja dan hal ehwal korporat am.

Tawaran ini dijalankan atas dasar komitmen teguh. Univest Securities, LLC (“Univest”) bertindak sebagai pengurus buku tunggal untuk Tawaran. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai peguam AS untuk Syarikat, dan Ortoli Rosenstadt LLP bertindak sebagai peguam AS kepada Univest berhubung dengan Tawaran.

Pernyataan pendaftaran Borang F-1 berkaitan dengan Tawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) (Nombor Fail: 333-270427) dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 18 September 2023. Tawaran hanya dibuat melalui prospektus, membentuk sebahagian daripada pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus berkaitan dengan Tawaran boleh diperoleh daripada Univest, Untuk Perhatian: 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019, atau melalui e-mel di info@univest.us, atau dengan menghubungi +1 (212)-343-8888. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan dengan Tawaran juga boleh diperoleh melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Sebelum anda melabur, anda sepatutnya membaca prospektus dan dokumen-dokumen lain yang telah difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Tawaran. Kenyataan akhbar ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli sekuriti Syarikat mana-mana, mahupun akan ada sebarang tawaran, ajakan atau jualan sekuriti Syarikat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa berkenaan.

Mengenai Davis Commodities Limited

Berpusat di Singapura, Davis Commodities Limited adalah sebuah syarikat perdagangan komoditi pertanian yang mengkhususkan diri dalam perdagangan gula, beras dan produk minyak dan lemak di pelbagai pasaran termasuk Asia, Afrika dan Timur Tengah. Syarikat ini menyumber, memasarkan dan mengedarkan komoditi di bawah dua jenama utama: Maxwill dan Taffy, dan secara eksklusif mengedarkan jenama Lin di Singapura. Syarikat ini juga menyediakan pelanggan tawaran komoditinya dengan perkhidmatan pelengkap dan sampingan, seperti pengendalian dan penyimpanan gudang serta perkhidmatan logistik. Syarikat ini menggunakan rangkaian pembekal komoditi pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan logistik global yang mapan untuk mengedarkan gula, beras dan produk minyak dan lemak kepada pelanggan di lebih 20 negara, setakat tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Syarikat: ir.daviscl.com.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cadangan Tawaran Syarikat. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berdasarkan jangkaan semasa Syarikat mengenai peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa Tawaran akan berjaya disempurnakan. Para pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) kenyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “anggaran,” “percaya,” “harapan,” “jangkaan,” “ramalan,” “anggaran,” “projek,” “berhasrat,” “pelan,” “akan,” “sepatutnya,” “boleh,” “mungkin” atau ungkapan lain yang serupa dalam prospektus ini. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemas kini atau mengubah suai secara awam apa-apa kenyataan prospektif untuk mencerminkan kejadian berikutnya atau keadaan, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan masa depan Syarikat dalam pernyataan pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Davis Commodities Limited
Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel: investors@daviscl.com

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1 917-609-0333
E-mel: tina.xiao@ascent-ir.com