BEIJING, 03 Nov. 2023 — Kaixin Auto Holdings (“Kaixin” atau “Syarikat”) (NASDAQ: KXIN), pengeluar kenderaan baharu tenaga dan salah satu platform kereta import premium dan kereta terpakai terunggul di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diaudit bagi enam bulan berakhir 30 Jun 2023.

Tajuk-tajuk Utama Separuh Pertama 2023

  • Jumlah hasil bersih adalah AS$18.9 juta, menunjukkan penurunan 43% daripada AS$33.3 juta pada separuh pertama 2022.
  • Keuntungan kasar adalah AS$0.2 juta, kekal stabil dengan AS$0.2 juta pada separuh pertama 2022.
  • Kerugian daripada operasi adalah AS$4.1 juta, jauh lebih rendah daripada kerugian daripada operasi AS$32.8 juta pada separuh pertama 2022
  • Kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Syarikat adalah AS$4.5 juta, banyak berbaik daripada kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Syarikat AS$70.6 juta pada separuh pertama 2022.

Kerugian terselaras daripada operasi (bukan-GAAP)1 adalah AS$2.8 juta, berbanding dengan kerugian terselaras daripada operasi AS$2.9 juta pada separuh pertama 2022.

Kerugian bersih terselaras (bukan-GAAP)2 adalah AS$3.3 juta, berbanding dengan kerugian bersih terselaras AS$3.8 juta pada separuh pertama 2022.


Keputusan Separuh Pertama 2023

Jumlah hasil bersih adalah AS$18.9 juta, menunjukkan penurunan 43% daripada AS$33.3 juta pada separuh pertama 2022. Penurunan hasil adalah terutamanya disebabkan penurunan jualan kereta terpakai Syarikat.

Kos hasil adalah AS$18.7 juta, berbanding dengan AS$33.1 juta pada separuh pertama 2022. Penurunan kos hasil selari dengan penurunan hasil.

Keuntungan kasar adalah AS$0.2 juta, kekal stabil dengan AS$0.2 juta pada separuh pertama 2022.

Perbelanjaan operasi adalah AS$4.2 juta, jauh lebih rendah berbanding AS$33.0 juta pada separuh pertama 2022. Perbezaan dalam perbelanjaan operasi antara dua tempoh adalah terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan pampasan berasaskan saham AS$29.9 juta yang diiktiraf pada separuh pertama 2022.

Perbelanjaan jualan dan pemasaran adalah AS$257 ribu, berbanding AS$334 ribu pada separuh pertama 2022.

Perbelanjaan pentadbiran dan am adalah AS$4.0 juta, berbanding dengan AS$32.7 juta pada separuh pertama 2022. Penurunan adalah terutamanya disebabkan oleh jumlah perbelanjaan pampasan berasaskan saham yang besar yang diiktiraf daripada pemberian saham pekerja yang berinsentif pada separuh pertama 2022.

Kerugian daripada operasi adalah AS$4.1 juta, berbanding dengan kerugian AS$32.8 juta pada separuh pertama 2022. Perbezaan dalam kerugian daripada operasi antara dua tempoh adalah terutamanya disebabkan oleh penurunan besar dalam perbelanjaan operasi pada separuh pertama 2022.

Kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Syarikat adalah AS$4.5 juta, banyak berbaik daripada kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Syarikat AS$70.6 juta pada separuh pertama 2022.

Kerugian terselaras daripada operasi (bukan-GAAP)1 adalah AS$2.8 juta, berbanding dengan kerugian terselaras daripada operasi AS$2.9 juta pada separuh pertama 2022.

Kerugian bersih terselaras (bukan-GAAP)2 adalah AS$3.3 juta, berbanding dengan kerugian bersih terselaras AS$3.8 juta pada separuh pertama 2022.


Peristiwa Berikutnya

Pada 22 Ogos 2023, Syarikat menutup pengambilalihan 100% kepentingan ekuiti Morning Star Auto Inc. (“Morning Star”), sebagai balasan 100 juta saham biasa (setara dengan 6,666,667 saham biasa kelas A selepas penggabungan saham pada nisbah 1-untuk-15, berkuat kuasa pada 14 September 2023) Kaixin. Berikutan penutupan, Morning Star telah menjadi anak syarikat milik penuh Kaixin, yang mewakili kemasukan rasmi Syarikat ke dalam bidang pembuatan kenderaan baharu tenaga.

Mengenai Ukuran Kewangan Bukan-GAAP

Untuk melengkapkan keputusan kewangan konsolidasi Kaixin yang dikemukakan mengikut Prinsip Perakaunan yang Diterima Umum (“GAAP”) Amerika Syarikat, Kaixin menggunakan “kerugian terselaras daripada operasi” dan “kerugian bersih terselaras”, yang ditakrifkan sebagai ukuran kewangan bukan-GAAP oleh SEC, dalam menilai perniagaannya. Kami menakrifkan kerugian terselaras daripada operasi sebagai kerugian daripada operasi tidak termasuk perbelanjaan pampasan berasaskan saham dan penurunan nilai goodwill. Untuk memudahkan pelabur dan penganalisis, kami membentangkan impak yang disebutkan secara retrospektif dalam “Rekonsiliasi ukuran keputusan operasi bukan-GAAP kepada ukuran kewangan GAAP yang sepadan”. Kami membentangkan kerugian terselaras daripada operasi dan kerugian bersih terselaras kerana ia digunakan oleh pengurusan kami untuk menilai prestasi operasi kami. Kami juga percaya bahawa ukuran kewangan bukan-GAAP ini memberikan maklumat berfaedah kepada pelabur dan orang lain dalam memahami dan menilai keputusan konsolidasi kami secara seragam dengan pengurusan kami dan dalam membandingkan keputusan kewangan di kalangan tempoh perakaunan dan dengan pesaing kami.

Ukuran kewangan bukan-GAAP ini tidak bertujuan untuk dipertimbangkan secara berasingan daripada, atau sebagai pengganti, maklumat kewangan yang disediakan dan dikemukakan mengikut GAAP.

Mengenai Kaixin Auto Holdings

Kaixin Auto Holdings ialah pengeluar kenderaan baharu tenaga terunggul di China, dilengkapi dengan pasukan profesional yang mempunyai pengalaman kaya dalam R&D, pengeluaran dan pemasaran, serta kemudahan pengeluaran dengan keupayaan operasi pengecatan, pembentukan, penempaan dan pemasangan. Kaixin menghasilkan pelbagai model kenderaan penumpang dan logistik elektrik. Syarikat bertekad untuk membina kedudukan pasaran antarabangsa yang kompetitif yang mengintegrasikan kehadiran dalam talian dan luar talian serta operasi perniagaan yang pelbagai. Dengan menggunakan kepakaran pasukan profesional dan didorong oleh inspirasi untuk inovasi dan kelestarian, Kaixin bertujuan untuk menyumbang ke arah pencapaian matlamat “puncak pelepasan karbon dan kenetralan karbon”.

Kenyataan Selamat

Pengumuman ini mungkin mengandungi pernyataan prospektif. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah “selamat lembaga” peruntukan Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Swasta Amerika Syarikat 1995. Pernyataan prospektif ini boleh dikenal pasti dengan istilah seperti “akan”, “dijangka”, “mengantisipasi”, “masa depan”, “berhasrat”, “merancang”, “percaya”, “menganggar” dan ungkapan serupa. Antara lain, pandangan perniagaan untuk 2023 dan petikan pengurusan dalam pengumuman ini, serta rancangan strategik dan operasi Kaixin mengandungi pernyataan prospektif. Kaixin juga boleh membuat pernyataan prospektif secara lisan atau bertulis dalam penyediaan kepada SEC, dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam rilis akhbar dan bahan-bahan bertulis lain dan dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau pekerjanya kepada pihak ketiga. Pernyataan-pernyataan yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Kaixin, adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian. Sebilangan faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa-apa pernyataan prospektif, termasuk tetapi tidak terhad kepada faktor-faktor berikut: matlamat dan strategi kami; perkembangan perniagaan, keadaan kewangan dan keputusan masa depan kami; jangkaan kami mengenai permintaan dan penerimaan pasaran terhadap perkhidmatan kami; jangkaan kami mengenai pengekalan dan penguatan hubungan kami dengan rantaian bengkel kereta; rancangan kami untuk meningkatkan pengalaman pengguna, infrastruktur dan penawaran perkhidmatan; persaingan dalam industri kami di China; dan dasar kerajaan dan peraturan berkaitan yang relevan dengan industri kami. Maklumat lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian ini termasuk dalam dokumen lain yang difailkan Kaixin dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam pengumuman ini dan dalam lampiran adalah pada tarikh pengumuman ini, dan Kaixin tidak menanggung sebarang obligasi untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif, kecuali diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Kaixin Auto Holdings

Hubungan Pelabur
Emel: ir@renren-inc.com

1.