BEIJING, 08 November 2023 – KE Holdings Inc. (“Beike” atau “Syarikat”) (NYSE: BEKE dan HKEX: 2423), platform terkemuka untuk transaksi dan perkhidmatan perumahan dalam talian dan luar talian, hari ini mengumumkan keputusan kewangan tidak diaudit bagi suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2023.

Titik Cerah Perniagaan dan Kewangan bagi Suku Ketiga 2023

  • Nilai urusniaga kasar (GTV)1 adalah RMB655.2 bilion (US$89.8 bilion), menurun 11.1% berbanding setahun sebelumnya. GTV bagi transaksi rumah sedia ada adalah RMB439.0 bilion (US$60.2 bilion), menurun 2.2% berbanding setahun sebelumnya. GTV bagi transaksi rumah baru adalah RMB192.1 bilion (US$26.3 bilion), menurun 26.5% berbanding setahun sebelumnya. GTV bagi pemulihan dan perabot rumah adalah RMB3.3 bilion (US$0.4 bilion), meningkat 65.6% berbanding setahun sebelumnya. GTV bagi perkhidmatan baharu dan lain-lain adalah RMB20.7 bilion (US$2.8 bilion), menurun 16.0% berbanding setahun sebelumnya.
  • Pendapatan bersih adalah RMB17.8 bilion (US$2.4 bilion), meningkat 1.2% berbanding setahun sebelumnya.
  • Pendapatan bersih adalah RMB1,170 juta (US$160 juta). Pendapatan bersih disesuaikan2 adalah RMB2,159 juta (US$296 juta).
  • Bilangan kedai adalah 43,013 pada 30 September 2023, meningkat 3.9% berbanding setahun sebelumnya. Bilangan kedai aktif3 adalah 40,903 pada 30 September 2023, meningkat 3.0% berbanding setahun sebelumnya.
  • Bilangan ejen adalah 429,352 pada 30 September 2023, meningkat 6.6% berbanding setahun sebelumnya. Bilangan ejen aktif4 adalah 399,048 pada 30 September 2023, meningkat 7.1% berbanding setahun sebelumnya.
  • Pengguna aktif bulanan melalui mudah alih (MAU)5 purata 49.2 juta dalam suku ketiga 2023, berbanding 42.4 juta pada tempoh yang sama tahun 2022.

Encik Stanley Yongdong Peng, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Beike, berkata, “Semasa suku ketiga 2023, pasaran hartanah China menyaksikan pemulihan bulanan yang bermakna disokong oleh gelombang dasar kerajaan yang mesra, seperti menurunkan nisbah deposit. Kami mencapai prestasi teras yang tahan ujian, yang merupakan bukti kuat terhadap usaha kami dalam pertumbuhan perniagaan dan peningkatan kecekapan secara menyeluruh.”

“Apabila kami melihat landskap dengan prospek berpusat pada ‘kehidupan yang lebih baik’, dan bersemangat untuk memenuhi keperluan besar daripada pengguna, kami telah meningkat taraf strategi korporat kami kepada ‘Satu Tubuh, Tiga Sayap’, langkah penting dalam pelan jalan kami untuk menjadi platform perkhidmatan perumahan segi tunggal terkemuka. Melalui pelaksanaan berhemah dan peningkatan kecekapan, kami telah menguatkan daya tangkas dan daya tahan ‘Satu Tubuh’ perniagaan kami, dan bersemangat untuk menyambung hubungan dengan lebih banyak peserta industri untuk memacu peningkatan kualiti sektor. Kami juga bertujuan memperdalam pemahaman kami dan meningkatkan keupayaan perkhidmatan kami dengan aktif mengejar pengembangan skala pesat perniagaan baharu kami, termasuk pemulihan rumah dan perabot. Kami akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan piawaian industri, seraya membina hubungan yang berkekalan dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan industri. Infrastruktur teknologi berdaya kami, data set meluas, laluan pelanggan yang kuat, dan rangkaian kedai dan ejen meluas akan meletakkan kami dalam kedudukan yang baik untuk masa depan, memberikan nilai tanpa tandingan kepada kedua-dua pelanggan kami dan industri perumahan keseluruhannya,” tambah Encik Peng.

Encik Tao Xu, Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Beike, menambah, “Dalam suku ketiga tahun ini, pasaran hartanah China secara beransur-ansur pulih dari dasar berikutan pengenalan dasar mesra, dengan bandar-bandar tingkat tinggi memimpin pemulihan bulan demi bulan pada September. Pendapatan bersih kami meningkat 1.2% berbanding setahun sebelumnya kepada RMB17.8 bilion dalam suku ketiga. Apabila kami dengan aktif menggerakkan strategi pertumbuhan ‘Satu tubuh, Tiga sayap’ kami, kami mencapai prestasi pendapatan yang tahan ujian untuk perkhidmatan transaksi perumahan dalam suku ini, manakala pendapatan perkhidmatan pemulihan rumah dan perabot meningkat 72.1% kepada RMB3.2 bilion. Terutamanya, keupayaan operasi yang dipertingkatkan dan disiplin kos yang cermat menjana margin kasar 27.4%, meningkat daripada 27.0% dalam tempoh yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih kami dalam suku ketiga meningkat 63.4% kepada RMB1,170 juta, manakala pendapatan bersih disesuaikan meningkat 14.4% kepada RMB2,159 juta, menunjukkan keuntungan yang lebih kukuh. Simpanan tunai kami yang kukuh dan pengurusan kewangan berhemah telah membolehkan kami memberikan pulangan kepada pemegang saham dalam bentuk pembelian semula saham dan dividen khas tunai yang dikeluarkan semasa suku ketiga. Memandang ke hadapan, kami akan terus melaksanakan pendekatan strategik dan berdisiplin, meningkatkan kecekapan alokasi modal, dan memfokuskan pelaburan kami dalam bidang perniagaan yang membawa nilai utama, seraya terus komited kepada pulangan pemegang saham. Kami percaya ini akan membolehkan kami mencapai pertumbuhan berterusan dan organik, serta mencipta nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami.”

Keputusan Kewangan Suku Ketiga 2023

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih meningkat 1.2% kepada RMB17.8 bilion (US$2.4 bilion) dalam suku ketiga 2023 daripada RMB17.6 bilion dalam tempoh yang sama tahun 2022. Peningkatan ini terutamanya disebabkan peningkatan pendapatan bersih daripada perkhidmatan pemulihan rumah dan perabot serta perkhidmatan pengurusan hartanah sewa, yang sebahagiannya diimbangi penurunan pendapatan bersih daripada perkhidmatan transaksi rumah sedia ada dan baru. Jumlah GTV menurun 11.1% kepada RMB655.2 bilion (US$89.8 bilion) dalam suku ketiga 2023 daripada RMB737.1 bilion dalam tempoh yang sama tahun 2022, yang terutamanya disebabkan sentimen pasaran yang lemah, terutamanya dalam transaksi rumah baru, manakala pasaran juga mengalami pemulihan beransur-ansur bulan demi bulan, terutamanya pada September selepas banyak bandar tingkat tinggi memperkenalkan dasar mesra.

  • Pendapatan bersih daripada perkhidmatan transaksi rumah sedia ada menurun 11.9% kepada RMB6.3 bilion (US$0.9 bilion) dalam suku ketiga 2023 daripada RMB7.2 bilion dalam tempoh yang sama tahun 2022, terutamanya disebabkan penurunan pendapatan komisen yang sebahagiannya diimbangi peningkatan pendapatan yang diperolehi daripada perkhidmatan platform, perkhidmatan francais dan perkhidmatan bernilai tambah lain. GTV transaksi rumah sedia ada menurun 2.2% kepada RMB439.0 bilion (US$60.2 bilion) dalam suku ketiga 2023 daripada RMB449.0 bilion dalam tempoh yang sama tahun 2022, terutamanya disebabkan penurunan GTV yang disediakan oleh jenama Lianjia, yang sebahagiannya diimbangi peningkatan GTV yang disediakan oleh ejen terhubung pada platform Syarikat tahun ke tahun. Penguncupan pendapatan bersih perkhidmatan transaksi rumah sedia ada lebih besar berbanding penguncupan GTV terutamanya disebabkan oleh sumbangan yang lebih besar daripada GTV transaksi rumah sedia ada yang disediakan oleh ejen terhubung pada platform Syarikat, di mana pendapatan dicatat atas dasar bersih daripada perkhidmatan platform, perkhidmatan francais dan perkhidmatan bernilai tambah lain, manakala untuk GTV yang disediakan oleh jenama Lianjia, pendapatan dicatat atas dasar kasar pendapatan komisen.
  • Pendapatan bersih daripada perkhidmatan transaksi rumah baru menurun 24.3% kepada RMB5.9 bilion (US$0.8 bilion) dalam suku ketiga 2023 daripada RMB7.8 bilion dalam tempoh yang sama tahun 2022, terutamanya disebabkan penurunan GTV transaksi rumah baru