Moderna dan Immatics mengumumkan kerjasama strategik pelbagai platform untuk membangunkan terapi onkologi inovatif

  • Kerjasama menggabungkan teknologi terkemuka untuk membangunkan molekul TCER® diungkap in vivo mRNA-membolehkan yang mengagumkan
  • Syarikat-syarikat akan memanfaatkan platform penemuan sasaran XPRESIDENT® Immatics dan teknologi mRNA Moderna untuk membangunkan vaksin baru terhadap kanser
  • Kerjasama akan merangkumi penilaian terhadap IMA203 PRAME TCR-T siasatan Immatics dalam gabungan dengan vaksin mRNA kanser PRAME siasatan Moderna
  • Immatics akan menerima bayaran pendahuluan tunai sebanyak $120 juta ditambah dana penyelidikan dengan potensi untuk pembayaran tonggak dan royalti tambahan

Cambridge, Massachusetts dan Tuebingen, Jerman, September 11, 2023 – Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA, “Moderna”) dan Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, “Immatics”), sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang aktif dalam penemuan dan pembangunan imunoterapi kanser pengalihan sel T, hari ini mengumumkan kerjasama penyelidikan dan pembangunan strategik untuk merintis terapi novel dan transformatif untuk pesakit kanser dengan keperluan perubatan yang tidak dipenuhi yang tinggi. Kerjasama pelbagai platform yang luas ini akan memanfaatkan kepakaran saintifik yang mendalam dan keupayaan operasi teras kedua-dua syarikat, menggabungkan platform TCR Immatics dengan teknologi mRNA terkini Moderna, dan merangkumi pelbagai modaliti terapeutik termasuk bispesifik, terapi sel dan vaksin kanser.

Kerjasama R&D strategik antara Moderna dan Immatics memberi tumpuan kepada tiga tonggak:

  • Menggunakan teknologi mRNA Moderna untuk ungkapan in vivo bispesifik TCER® (TCER®) generasi seterusnya Immatics yang disasarkan kepada peptida HLA khusus kanser.
  • Membolehkan penemuan dan pembangunan vaksin kanser berasaskan mRNA novel dengan memanfaatkan pengetahuan mendalam Moderna tentang sains mRNA dan maklumat disesuaikan daripada khazanah data tumor dan tisu normal Immatics yang termasuk dalam platform penemuan sasaran XPRESIDENT® dan platform bioinformatik dan AI XCUBETM.
  • Menilai terapi IMA203 TCR-T Immatics yang menyasarkan PRAME dalam gabungan dengan vaksin kanser mRNA berasaskan PRAME Moderna. Kerjasama ini mempertimbangkan untuk menjalankan kajian praklinikal dan ujian Fasa 1 untuk menilai keselamatan dan keberkesanan gabungan dengan objektif untuk meningkatkan lagi respons sel T IMA203.

“Kami teruja untuk memulakan kerjasama strategik ini dengan Immatics, perintis dalam membangunkan imunoterapi kanser inovatif. Kerjasama ini membentangkan peluang pembelahan untuk memanfaatkan teknologi mRNA kami di samping platform TCR Immatics, berpotensi mendiversifikasi dan menambah baik cara kami mendekati rawatan kanser. Kami percaya kerjasama ini akan mempercepatkan pembangunan terapi onkologi novel dan membawa kami satu langkah lebih dekat untuk memberi manfaat yang signifikan kepada pesakit dengan keperluan perubatan yang tidak dipenuhi yang tinggi,” kata Rose Loughlin, Ph.D., Naib Presiden Kanan Penyelidikan dan Pembangunan Awal Moderna.

“Kami teruja untuk bergabung dengan Moderna dalam misi kami untuk merintis terapi inovatif dan transformatif untuk memerangi kanser. Kami percaya sasaran kanser Immatics dan platform TCR, bersama dengan teknologi mRNA terkini Moderna, merupakan gabungan yang berkuasa yang berpotensi memberi manfaat bermakna kepada pesakit kanser,” kata Toni Weinschenk, PhD, Ketua Pegawai Inovasi di Immatics. “Kemajuan pesat program TCER® pertama kami 2 ke klinikal, dengan sebatian TCER® tambahan membakar laluan praklinikal kami, menekankan komitmen kami untuk membangunkan terapeutik inovatif. Kami yakin kami boleh meneroka penghantaran optimum molekul TCER® melalui kerjasama ini untuk memaksimumkan manfaat klinikal dalam populasi pesakit yang luas,” tambah Carsten Reinhardt, MD, PhD, Ketua Pegawai Pembangunan Immatics.

Mengenai Kerjasama
Menurut terma perjanjian, Immatics akan menerima bayaran pendahuluan sebanyak $120 juta. Immatics juga akan menerima dana penyelidikan dan layak menerima pembayaran pembangunan, peraturan, dan komersial yang boleh melebihi $1.7 bilion. Immatics juga layak menerima royalti bersusun atas jualan bersih global produk TCER® dan produk vaksin tertentu yang dikomersialkan di bawah perjanjian. Di bawah perjanjian, Immatics mempunyai pilihan untuk memasuki perkiraan perkongsian keuntungan dan kerugian global untuk TCER® yang paling maju.

Moderna akan memimpin pembangunan klinikal dan pengkomersialan vaksin kanser dan terapeutik TCER® yang dihasilkan daripada kerjasama. Immatics akan bertanggungjawab untuk menjalankan kajian praklinikal dan ujian Fasa 1 yang berpotensi menyiasat IMA203 TCR-T dalam gabungan dengan vaksin mRNA PRAME untuk meningkatkan lagi respons sel T IMA203. Setiap pihak akan mengekalkan pemilikan penuh atas sebatian PRAME siasatannya, dan pihak-pihak akan membiayai kajian klinikal atas dasar perkongsian kos.

Dalam kerjasama ini, aktiviti praklinikal yang dijalankan oleh Immatics akan diurus oleh Unit Penemuan Immatics, sebuah bahagian dalaman Immatics yang baru ditubuhkan yang mengintegrasikan platform teknologinya ke dalam satu pasukan antara disiplin yang memberi tumpuan kepada semua program praklinikal laluan awal dan kerjasama.

Kerjasama ini tertakluk kepada kelulusan antitrust lazim di Amerika Syarikat.

– TAMAT –

Mengenai Moderna
Dalam lebih 10 tahun sejak penubuhannya, Moderna telah berubah daripada syarikat penyelidikan yang memajukan program dalam bidang pengutusan RNA (mRNA), kepada perusahaan dengan portfolio klinikal yang pelbagai merangkumi vaksin dan terapeutik merentasi tujuh modaliti, portfolio hak milik intelek yang luas dalam bidang termasuk mRNA dan formulasi nanopartikel lipid, dan loji pembuatan bersepadu yang membolehkan pengeluaran klinikal dan komersial pada skala. Moderna mengekalkan perikatan dengan pelbagai rakan kongsi kerajaan dan komersial domestik dan luar negara, yang telah membolehkan pencarian sains pembelahan dan penskalaan pembuatan yang pesat. Baru-baru ini, keupayaan Moderna telah digabungkan untuk membenarkan penggunaan dan kelulusan salah satu vaksin terawal dan paling berkesan terhadap pandemik COVID-19.

Platform mRNA Moderna dibina di atas kemajuan berterusan dalam sains dan aplikasi mRNA asas dan termaju, teknologi penghantaran, dan pembuatan, dan telah membolehkan pembangunan terapeutik dan vaksin untuk penyakit berjangkit, imuno-onkologi, penyakit jarang, penyakit kardiovaskular, dan penyakit autoimun. Moderna Genomics telah dicipta untuk memanfaatkan kemajuan terkini dalam kedua-dua platform penghantaran RNA dan ubat-ubatan genomik untuk mencipta generasi seterusnya terapi suntikan gen in vivo. Moderna telah dinamakan majikan biofarmaseutikal teratas oleh Sains selama lapan tahun berturut-turut. Untuk ketahui lebih lanjut, layari www.modernatx.com.

Kenyataan Prospektif Moderna:
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam lingkungan maksud Akta Sekuriti Persendirian Litigasi 1995, seperti yang dipinda, termasuk berkenaan: perjanjian antara Moderna dan Immatics untuk membangunkan terapi onkologi inovatif; peluang yang dibentangkan oleh kerjasama untuk memanfaatkan teknologi mRNA Moderna di samping platform TCR Immatics untuk berpotensi mendiversifikasi dan menambah baik cara kami mendekati rawatan kanser; potensi kerjasama untuk mempercepatkan pembangunan terapi onkologi novel; dan proses kelulusan antitrust di Amerika Syarikat. Kenyataan prospektif dalam siaran akhbar ini bukan janji atau jaminan, dan anda tidak boleh bergantung secara tidak wajar kepada kenyataan prospektif ini kerana ia melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui, kebanyakannya di luar kawalan Moderna dan yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan prospektif ini. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko dan ketidakpastian yang dibincangkan dalam fail Modena yang paling baru dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, termasuk dalam Bahagian I, Perkara 1A “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Modena pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2022 dan dalam laporan seterusnya pada Borang 10-Q, yang mungkin menyebabkan hasil sebenar berbeza secara material daripada yang dijangkakan dalam kenyataan prospektif ini. Kecuali dikehendaki oleh undang-undang, Moderna berwaspada terhadap niat untuk memperbaharui atau mengubah suai maklumat yang mengandungi kenyataan prospektif, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya. Kenyataan prospektif ini mewakili pandangan Modena pada tarikh siaran akhbar ini.