SHANGHAI, China, Nov. 06, 2023 — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” atau “Syarikat”), platform utama Credit-Tech di China, hari ini mengumumkan bahawa ia akan melaporkan keputusan kewangan suku tahun ketiga yang tidak diaudit bagi tempoh berakhir 30 September 2023, selepas pasaran AS ditutup pada Khamis, 16 November 2023.

Pasukan pengurusan Qifu Technology akan menganjurkan sesi persidangan keputusan kewangan pada pukul 7:30 petang Waktu Timur AS pada Khamis, 16 November 2023 (8:30 pagi Waktu Beijing pada Jumaat, 17 November).

Pendaftaran Persidangan Sebelum Masa

Semua peserta yang ingin menyertai persidangan ini mesti mendaftar terlebih dahulu melalui pautan berikut.

Pautan Pendaftaran: https://register.vevent.com/register/BI21f98dce365242beac459791a07d81ab

Setelah mendaftar, setiap peserta akan menerima butiran untuk persidangan, termasuk nombor talian dan kod capaian unik. Sila sertai 10 minit sebelum persidangan dimulakan.

Selain itu, siaran langsung dan arkib web persidangan akan tersedia di bahagian Hubungan Pelabur laman web Syarikat di ir.qifu.tech.

Mengenai Qifu Technology

Qifu Technology ialah platform Credit-Tech di China yang menyediakan pakej perkhidmatan teknologi yang menyeluruh untuk membantu institusi kewangan dan pengguna serta PKS dalam kitaran pinjaman, daripada memperoleh peminjam, penilaian kredit awal, pemadanan dana dan perkhidmatan selepas pembiayaan. Syarikat ini komited untuk menjadikan perkhidmatan kredit lebih mudah diakses dan peribadi kepada pengguna dan PKS melalui perkhidmatan Credit-Tech kepada institusi kewangan.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati: ir.qifu.tech.

Kenyataan Selamat

Sebarang kenyataan masa depan yang terkandung dalam pengumuman ini dibuat di bawah “perlindungan selamat” undang-undang Pembaikan Akta Litigasi Sekuriti Swasta AS 1995. Kenyataan masa depan boleh dikenal pasti dengan istilah seperti “akan”, “dijangka”, “mengantisipasi”, “masa depan”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan” dan kenyataan serupa. Antara lain, gambaran perniagaan dan petikan pengurusan dalam pengumuman ini, serta rancangan strategik dan operasi Syarikat, mengandungi kenyataan masa depan. Qifu Technology juga mungkin membuat kenyataan masa depan secara bertulis atau lisan dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti AS (“SEC”), dalam pengumuman di laman web Bursa Saham Hong Kong ( “Bursa Saham Hong Kong”), dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam rilis akhbar dan bahan bertulis lain dan dalam pernyataan lisan oleh pegawai, pengarah atau kakitangannya kepada pihak ketiga. Kenyataan yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk gambaran perniagaan, kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah kenyataan masa depan. Kenyataan masa depan membabitkan risiko dan ketidakpastian tertentu. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa-apa kenyataan masa depan, yang faktor termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: strategi pertumbuhan Syarikat, kerjasama Syarikat dengan Kumpulan 360, perubahan undang-undang, peraturan dan persekitaran peraturan, pengiktirafan jenama Syarikat, penerimaan pasaran produk dan perkhidmatan Syarikat, trend dan perkembangan dalam industri Credit-tech, dasar kerajaan berkaitan industri Credit-tech, keadaan ekonomi umum di China dan seluruh dunia, dan anggapan yang mendasari atau berkaitan dengan mana-mana perkara di atas. Maklumat lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian ini termasuk dalam penyataan Syarikat kepada SEC dan pengumuman di laman web Bursa Saham Hong Kong. Semua maklumat yang diberikan dalam rilis akhbar ini adalah pada tarikh rilis akhbar ini, dan Qifu Technology tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemaskini sebarang kenyataan masa depan, kecuali yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Qifu Technology
E-mel: ir@360shuke.com