Singapura, 12 Sept. 2023 – SIMPPLE LTD. (“Syarikat” atau “SIMPPLE”), penyedia penyelesaian teknologi maju dalam ruang teknologi hartanah (“PropTech”) yang sedang berkembang, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam awal (the “Offering”) sebanyak 1,602,000 saham biasa pada harga penawaran awam sebanyak US$5.25 setiap saham biasa. Saham biasa telah diluluskan untuk disenaraikan di Nasdaq Capital Market dan dijangka akan mula diperdagangkan pada 13 September 2023 di bawah simbol tik “SPPL”.

Syarikat menjangkakan akan menerima jumlah hasil kasar sebanyak US$8.4 juta daripada Penawaran, sebelum ditolak diskaun pengunderaitan dan perbelanjaan berkaitan lain. Di samping itu, Syarikat telah memberikan hak kepada para pengunderait untuk membeli sehingga 240,300 saham biasa tambahan pada harga penawaran awam, ditolak diskaun pengunderaitan, dalam tempoh 45 hari. Penawaran dijangka akan ditutup pada atau sekitar 15 September 2023, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Hasil daripada Penawaran akan digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan produk serta teknologi serta strategi dan pelaksanaan harta intelek, meningkatkan jualan dan pemasaran ke pasaran luar negara serta membuka pejabat satelit terpilih, potensi pengambilalihan dan pelaburan strategik serta modal kerja dan tujuan korporat am.

Maxim Group LLC bertindak sebagai pengurus buku tunggal Penawaran. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai peguam AS kepada Syarikat, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai peguam AS kepada Maxim Group LLC berkaitan dengan Penawaran.

Pernyataan pendaftaran Borang F-1 berkaitan dengan Penawaran telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) (Nombor Fail: 333-271067) dan telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 12 September 2023. Penawaran hanya dibuat melalui prospektus, yang merupakan sebahagian daripada pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus akhir berkaitan dengan Penawaran, apabila tersedia, boleh diperolehi daripada Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Tingkat 16, New York, NY 10022, melalui e-mel di syndicate@maximgrp.com, atau melalui telefon di +1-212-895-3500. Di samping itu, salinan prospektus berkaitan dengan Penawaran juga boleh diperolehi melalui laman web SEC di www.sec.gov.

Sebelum anda melabur, anda perlu membaca prospektus dan dokumen-dokumen lain yang difailkan atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Penawaran. Pengumuman ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli sebarang sekuriti Syarikat, dan juga tidak akan ada sebarang tawaran, ajakan atau jualan sekuriti Syarikat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa berkenaan.

Mengenai SIMPPLE LTD.

Beribu pejabat di Singapura, SIMPPLE LTD. adalah penyedia penyelesaian teknologi maju dalam ruang PropTech yang sedang berkembang, memberi tumpuan kepada membantu pemilik dan pengurus kemudahan untuk mengurus kemudahan secara autonomi. Ditubuhkan pada 2016, Syarikat mempunyai kedudukan kukuh dalam pasaran pengurusan kemudahan Singapura, melayani lebih 60 pelanggan di sektor awam dan swasta serta meluaskan operasi dari Singapura ke Australia dan Timur Tengah. Syarikat telah membangunkan SIMPPLE Ecosystem tersusunnya, untuk mewujudkan alat pengurusan tenaga kerja automatik untuk penyelenggaraan bangunan, pengawasan dan pembersihan yang terdiri daripada campuran penyelesaian perisian dan perkakasan seperti robotik (pembersihan dan keselamatan) serta peranti Internet-of-Things (“IoT”).

Kenyataan Prospektif

Kenyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah kenyataan prospektif, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cadangan Penawaran Syarikat. Kenyataan prospektif ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui serta berasaskan jangkaan semasa dan unjuran Syarikat mengenai peristiwa masa hadapan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangan, keputusan operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya, termasuk jangkaan bahawa Penawaran akan berjaya disempurnakan. Para pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) kenyataan ini dengan menggunakan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “jangka,” “anggarkan,” “hasrat,” “rancangan,” “percaya,” “berkemungkinan” atau ungkapan lain yang serupa. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemaskini atau mengubah suai secara terbuka sebarang kenyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan seterusnya, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif ini adalah munasabah, ia tidak dapat menjamin anda bahawa jangkaan tersebut akan terbukti betul, dan Syarikat ingatkan para pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan para pelabur untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa hadapan Syarikat dalam pernyataan pendaftaran Syarikat dan penyataan lain dengan SEC.

Untuk pertanyaan pelabur dan media, sila hubungi:

SIMPPLE LTD.
Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel: ir@simpple.ai

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telefon: +1-917-609-0333
E-mel: tina.xiao@ascent-ir.com