MACAU, Nov. 07, 2023 — Studio City International Holdings Limited (NYSE: MSC) (“Studio City” atau “Syarikat”) melaporkan keputusan kewangan tidak diaudit untuk suku ketiga 2023, sebuah taman bersepadu kelas dunia terletak di Cotai, Macau.

Jumlah pendapatan operasi untuk suku ketiga 2023 adalah US$137.6 juta, berbanding dengan jumlah pendapatan operasi negatif US$2.8 juta pada suku ketiga 2022. Perubahan ini terutamanya disebabkan oleh pengenduran sekatan berkaitan COVID-19 di Macau pada Januari 2023 dan pembukaan Studio City Phase 2, yang menyebabkan peningkatan pendapatan dari kontrak kasino dan pendapatan bukan perjudian yang lebih tinggi.

Kasino Studio City menjana pendapatan kasino kasar sebanyak US$256.3 juta dan US$20.6 juta untuk suku ketiga 2023 dan 2022, masing-masing.

Isi roda kasino Studio City adalah US$713.6 juta pada suku ketiga 2023 berbanding US$42.1 juta pada suku ketiga 2022. Kadar kemenangan isi roda adalah 1.78% pada suku ketiga 2023 berbanding 4.18% pada suku ketiga 2022. Julat kadar kemenangan isi roda yang dijangka ialah 2.85%- 3.15%.

Jumlah permainan meja pasaran massa meningkat kepada US$809.1 juta pada suku ketiga 2023, berbanding dengan US$61.9 juta pada suku ketiga 2022. Peratusan pegangan permainan meja pasaran massa adalah 27.5% pada suku ketiga 2023, berbanding dengan 25.6% pada suku ketiga 2022.

Pengendalian mesin slot untuk suku ketiga 2023 adalah US$673.9 juta, berbanding dengan US$98.2 juta pada suku ketiga 2022. Kadar kemenangan mesin slot adalah 3.2% pada suku ketiga 2023, berbanding dengan 3.1% pada suku ketiga 2022.

Pendapatan dari kontrak kasino adalah US$48.6 juta untuk suku ketiga 2023, berbanding dengan pendapatan dari kontrak kasino negatif US$18.2 juta untuk suku ketiga 2022. Pendapatan dari kontrak kasino adalah bersih dari cukai perjudian dan kos yang ditanggung berhubung dengan pengendalian berterusan Kasino Studio City yang dikurangkan oleh Melco Resorts (Macau) Limited, pengendali perjudian Kasino Studio City (“Pengendali Perjudian”).

Jumlah cukai perjudian dan kos yang ditanggung berhubung dengan pengendalian berterusan Kasino Studio City yang dikurangkan dari pendapatan perjudian kasar adalah US$207.7 juta dan US$38.8 juta pada suku ketiga 2023 dan 2022, masing-masing.

Jumlah pendapatan bukan perjudian di Studio City untuk suku ketiga 2023 adalah US$89.0 juta, berbanding dengan US$15.4 juta untuk suku ketiga 2022.

Pendapatan operasi untuk suku ketiga 2023 adalah US$3.2 juta, berbanding dengan kerugian operasi US$72.5 juta pada suku ketiga 2022.

Studio City menjana Penyesuaian EBITDA(1) sebanyak US$56.3 juta pada suku ketiga 2023, berbanding dengan Penyesuaian EBITDA negatif US$39.5 juta pada suku ketiga 2022. Perubahan ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kontrak kasino dan pendapatan bukan perjudian yang lebih tinggi.

Kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Studio City International Holdings Limited untuk suku ketiga 2023 adalah US$28.4 juta, berbanding dengan kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada Studio City International Holdings Limited sebanyak US$85.2 juta pada suku ketiga 2022. Kerugian bersih yang boleh diatribusikan kepada kepentingan penyertaan adalah US$2.7 juta dan US$8.0 juta pada suku ketiga 2023 dan 2022, masing-masing.

Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Pendapatan

Jumlah perbelanjaan bukan operasi bersih untuk suku ketiga 2023 adalah US$34.3 juta, yang terutamanya termasuk perbelanjaan faedah sebanyak US$36.4 juta, sebahagiannya diimbangi oleh pendapatan faedah sebanyak US$2.8 juta.

Kos penyusutan dan pengambilan nilai sebanyak US$45.4 juta telah dicatatkan pada suku ketiga 2023, di mana US$0.8 juta berkaitan dengan perbelanjaan pengambilan nilai hak penggunaan tanah.

Penyesuaian EBITDA untuk Studio City bagi tiga bulan berakhir 30 September 2023 yang dirujuk dalam kenyataan pendapatan Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”) bertarikh 7 November 2023 (“kenyataan pendapatan Melco”) adalah US$11.5 juta lebih tinggi daripada Penyesuaian EBITDA Studio City yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini. Penyesuaian EBITDA Studio City yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini termasuk beberapa caj antara syarikat yang tidak termasuk dalam Penyesuaian EBITDA untuk Studio City yang terkandung dalam kenyataan pendapatan Melco. Caj antara syarikat tersebut termasuk, antara item lain, yuran dan caj perkhidmatan bersama yang dikenakan antara Syarikat dan anak syarikatnya dan beberapa anak syarikat Melco.

Kedudukan Kewangan dan Perbelanjaan Modal

Jumlah tunai dan baki bank pada 30 September 2023 berjumlah US$293.1 juta (31 Disember 2022: US$509.7 juta), termasuk US$0.1 juta tunai terkawal (31 Disember 2022: US$0.1 juta). Hutang bersih selepas pengurangan kos pembiayaan tertangguh dan premium penerbitan asal pada akhir suku ketiga 2023 adalah US$2.43 bilion (31 Disember 2022: US$2.43 bilion).

Perbelanjaan modal untuk suku ketiga 2023 adalah US$14.8 juta.

Kenyataan Selamat

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif. Kenyataan ini dibuat di bawah “perlindungan selamat” di bawah Akta Pembaikan Liabiliti Sivil Sekuriti Swasta 1995 Amerika Syarikat. Studio City International Holdings Limited (“Syarikat”) juga mungkin membuat kenyataan prospektif dalam laporan berkala kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC), dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam rilis akhbar dan bahan tertulis lain dan pernyataan lisan oleh pegawai, pengarah atau pekerjanya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Syarikat, adalah kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian yang tidak dapat dipastikan, dan sejumlah faktor mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa yang dinyatakan dalam mana-mana kenyataan prospektif. Faktor-faktor ini termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) wabak COVID-19, dan kesannya terhadap perniagaan kami, industri kami dan ekonomi global, (ii) risiko berkaitan dengan undang-undang perjudian baru yang diluluskan di Macau dan pelaksanaannya oleh kerajaan Macau, (iii) perubahan dalam pasaran perjudian dan pelawat di Macau, (iv) keadaan modal dan kredit pasaran, (v) keadaan ekonomi tempatan dan global, (vi) strategi pertumbuhan yang dijangka, (vii) kelulusan dan peraturan kerajaan berkaitan perjudian dan lain-lain, dan (viii) pembangunan perniagaan masa depan, keputusan operasi dan keadaan kewangan kami. Dalam beberapa kes, kenyataan prospektif boleh dikenal pasti dengan perkataan atau ungkapan seperti “mungkin”, “akan”, “dijangka”, “sasaran”, “bertujuan”, “menganggarkan”, “berniat”, “merancang”, “mempercayai”, “berpotensi” atau ungkapan lain yang serupa. Maklumat lanjut mengenai risiko, ketidakpastian atau faktor ini termasuk dalam penyataan Syarikat kepada SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah pada tarikh kenyataan akhbar ini, dan Syarikat tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemaskini maklumat tersebut, kecuali diperlukan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

Ukuran Kewangan Bukan GAAP

(1) “Penyesuaian EBITDA” ditakrifkan sebagai pendapatan/kerugian bersih sebelum faedah, cukai, penyusutan, pengambilan nilai, kos pembukaan, caj harta dan pendapatan dan perbelanjaan bukan operasi lain. Kami percaya bahawa Penyesuaian EBITDA memberikan maklumat yang berguna kepada pelabur dan orang lain dalam memahami dan menilai keputusan operasi kami. Ukuran kewangan bukan GAAP ini mengeluarkan kesan daripada item yang kami tidak anggap menunjukkan prestasi perniagaan kami. Walaupun kami percaya bahawa ukuran kewangan bukan GAAP ini berguna dalam menilai perniagaan kami, maklumat ini harus dianggap sebagai tambahan dan tidak bertujuan menggantikan penganalisisan berdasarkan Prinsip Kira-Kira Akuan yang Diterima Secara Am (GAAP).