LITTLE ROCK, Ark. dan TORONTO, 15 Sept. 2023 /CNW/ – BSR Real Estate Investment Trust (the “REIT”) (TSX: HOM.U) (TSX: HOM.UN) hari ini mengumumkan pengagihan tunai sebanyak US$0.0433 bagi setiap unit REIT untuk bulan September 2023, mewakili US$0.52 bagi setiap unit REIT setahun. Pembayaran akan dibuat pada 16 Oktober 2023 kepada pemegang unit yang tercatat pada 30 September 2023.

Mengenai BSR Real Estate Investment Trust

BSR Real Estate Investment Trust adalah sebuah amanah pelaburan hartanah yang diurus secara dalaman, tidak diperbadankan, terbuka dan tidak terhad yang ditubuhkan menurut satu pengisytiharan amanah di bawah undang-undang Wilayah Ontario. REIT memiliki portfolio hartanah kediaman taman gaya taman di pasaran utama yang menarik di rantau Sunbelt Amerika Syarikat.

Kenyataan Masa Depan

Kenyataan akhbar ini mungkin mengandungi kenyataan masa depan (dalam lingkungan makna undang-undang sekuriti yang berkenaan) berkaitan perniagaan REIT. Kenyataan masa depan dikenal pasti melalui perkataan seperti “percaya”, “jangka”, “projek”, “jangka”, “berhasrat”, “pelan”, “akan”, “mungkin”, “anggaran” dan ungkapan lain yang serupa. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan, anggaran, unjuran dan projeksi REIT dan termasuk, tanpa had, kenyataan berkenaan pengagihan bulanan yang dirancang REIT. Kenyataan pandangan masa depan dalam kenyataan akhbar ini adalah berdasarkan andaian tertentu termasuk, tanpa had, bahawa REIT akan mempunyai tunai yang mencukupi untuk membayar pengagihan. Ia bukan jaminan prestasi masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang sukar dikawal atau diramalkan. Beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada keputusan yang dibincangkan dalam kenyataan pandangan masa depan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor yang dibincangkan di bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam ‘Q2 2023 Management’s Discussion & Analysis’ REIT bertarikh 9 Ogos 2023 yang boleh didapati di www.sedarplus.ca. Tidak ada jaminan bahawa kenyataan pandangan masa depan akan terbukti tepat kerana keputusan sebenar dan akibatnya mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandangan masa depan ini. Oleh itu, pembaca dinasihatkan agar tidak bergantung secara tidak wajar kepada mana-mana kenyataan pandangan masa depan tersebut. Selanjutnya, kenyataan pandangan masa depan ini dibuat pada tarikh kenyataan akhbar ini dan, kecuali dikehendaki dengan jelas oleh undang-undang yang berkenaan, REIT menganggap tiada kewajipan untuk mengemaskini semula secara awam mana-mana kenyataan pandangan masa depan, sama ada disebabkan oleh maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

SUMBER BSR Real Estate Investment Trust