13 6 Canopy Growth Announces Private Placement of up to US$50 Million

SMITHS FALLS, ON, 18 September 2023 – Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” atau “Syarikat“) (TSX: WEED) (Nasdaq: CGC), hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian langganan (“Perjanjian Langganan“), bertarikh 18 September 2023, dengan beberapa pelabur institusi (“Pelabur“) dalam tawaran penempatan persendirian (“Tawaran“) sebanyak 22,929,468 unit (“Unit“) pada harga setiap Unit AS$1.09 untuk jumlah hasil kasar sebanyak kira-kira AS$25,000,000. Para Pelabur juga memegang opsyen lebihan peruntukan untuk memperoleh sehingga tambahan 22,929,468 Unit pada harga setiap Unit AS$1.09 untuk jumlah hasil kasar AS$25,000,000 mengikut budi bicara Pelabur pada bila-bila masa sehingga 2 November 2023 (“Opsyen Lebihan Peruntukan“).


Canopy Growth Announces Private Placement of up to US$50 Million (CNW Group/Canopy Growth Corporation)

Tujuan tawaran ini adalah untuk memberikan Syarikat kecairan tambahan sehingga AS$50MM untuk memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan Canopy Growth dan dijangka akan digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporat am yang lain.

Setiap Unit akan terdiri daripada satu saham biasa Syarikat (“Saham Biasa“) dan satu waran pembelian saham biasa (“Waran“). Setiap Waran akan memberi pemegang hak untuk memperoleh satu Saham Biasa daripada Syarikat pada harga AS$1.35 untuk tempoh lima tahun dari tarikh terbitan. Syarikat juga bersetuju untuk memberikan para Pelabur hak pendaftaran lazim yang biasa.

Penutupan penempatan persendirian menurut Perjanjian Langganan (tidak termasuk Opsyen Lebihan Peruntukan) dijangka berlaku pada atau sekitar 19 September 2023, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.

Berita ini dikeluarkan menurut Peraturan 135c di bawah Akta Sekuriti 1933 dan tidak akan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti ini, juga tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa lain di mana tawaran, ajakan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa lain. Sebarang tawaran di bawah prospektus pendaftaran semula jualan hanya akan melalui prospektus.

Mengenai Canopy Growth

Canopy Growth ialah syarikat kanabis dan pengguna terkemuka di Amerika Utara yang berdedikasi untuk melepaskan kuasa kanabis untuk memperbaiki kehidupan. Melalui komitmen tanpa berbelah bagi kepada pengguna kami, Canopy Growth menyampaikan produk inovatif dengan fokus kepada jenama kanabis premium dan arus perdana termasuk Doja, 7ACRES, Tweed, dan Deep Space. Portfolio CPG Canopy Growth menampilkan penyelesaian penjagaan kulit dan kesejahteraan sasaran 24 jam dari This Works, produk kesejahteraan gourmet oleh Martha Stewart CBD, dan teknologi pengewap yang menetapkan kategori dibuat di Jerman oleh Storz & Bickel.

Canopy Growth juga telah mewujudkan ekosistem yang komprehensif untuk merealisasikan peluang yang dibentangkan oleh pasaran THC AS melalui haknya ke atas Acreage Holdings, Inc., operator kanabis pelbagai negeri bersepadu secara menegak dengan operasi utama di negeri-negeri padat penduduk di seluruh Timur Laut, serta Wana Brands, jenama makanan berasaskan kanabis terkemuka di Amerika Utara, dan Jetty Extracts, pengeluar ekstrak kanabis berkualiti tinggi California dan perintis teknologi vape bersih.

Melampaui produk kelas dunia kami, Canopy Growth memimpin industri ke hadapan melalui komitmen kepada ekuiti sosial, penggunaan yang bertanggungjawab, dan pelaburan semula komuniti – merintis masa depan di mana kanabis difahami dan disambut atas potensinya untuk membantu mencapai kesejahteraan dan penambahbaikan kehidupan yang lebih besar.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.canopygrowth.com

Kenyataan Prospektif

Berita ini mengandungi “kenyataan prospektif” dalam erti kata Akta Sekuriti Persendirian Litigasi Amerika Syarikat 1995 dan “maklumat prospektif” dalam erti kata perundangan sekuriti Kanada yang berkenaan. Selalunya, tetapi tidak semestinya, kenyataan dan maklumat prospektif boleh dikenal pasti dengan penggunaan perkataan seperti “merancang”, “menjangka” atau “tidak menjangka”, “dijangka”, “anggaran”, “berhasrat”, “mengantisipasi” atau “tidak mengantisipasi”, “percaya”, atau variasi perkataan dan ungkapan sedemikian atau menyatakan bahawa tindakan tertentu, peristiwa atau keputusan “mungkin”, “akan”, “mungkin” atau “akan” diambil, berlaku atau dicapai. Kenyataan atau maklumat prospektif melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain yang mungkin menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar Syarikat atau anak syarikatnya berbeza dengan ketara daripada apa-apa keputusan, prestasi atau pencapaian masa depan yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan atau maklumat prospektif yang terkandung dalam berita ini. Contoh kenyataan dan ketidakpastian sedemikian termasuk kenyataan berkaitan Opsyen Lebihan Peruntukan berkaitan dengan Tawaran; tarikh penutupan Tawaran yang dijangka; jangkaan mengenai pengukuhan kedudukan kewangan Syarikat; dan jangkaan mengenai penggunaan hasil daripada Tawaran.

Risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang terlibat dengan maklumat prospektif boleh menyebabkan peristiwa, keputusan, prestasi, prospek dan peluang sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam maklumat prospektif tersebut, termasuk aliran tunai operasi negatif; ketidakpastian pembiayaan tambahan; penggunaan hasil; turun naik harga Saham Biasa; jangkaan pelaburan, pertumbuhan dan pengembangan operasi masa depan; risiko dan peraturan; perubahan am dalam keadaan ekonomi, perniagaan dan politik, termasuk perubahan dalam pasaran kewangan dan kesan peningkatan kadar inflasi; risiko perundangan dan kawal selia yang wujud dalam industri kanabis, termasuk landskap kawal selia global dan penguatkuasaan yang berkaitan dengan kanabis; cairan tambahan; risiko politik dan risiko berkaitan perubahan kawal selia; risiko yang berkaitan dengan undang-undang anti-pengubahan wang haram; pematuhan peraturan kerajaan yang luas dan tafsiran pelbagai undang-undang, peraturan dan dasar; pendapat dan persepsi orang ramai terhadap industri kanabis; dan risiko lain yang terkandung dalam penyampaian awam Syarikat yang difailkan dengan pengawal sekuriti Kanada dan boleh didapati di bawah profil Syarikat di SEDAR di www.sedar.com dan dengan SEC melalui EDGAR di www.sec.gov/edgar, termasuk di bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan Syarikat pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Mac 2023 dan laporan suku tahunannya kemudiannya pada Borang 10-Q

Berkenaan dengan kenyataan dan maklumat prospektif, Syarikat telah menyediakan kenyataan dan maklumat sedemikian dengan bergantung kepada andaian tertentu mengenai risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain yang mungkin menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar berbeza dengan ketara daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan dan maklumat prospektif yang terkandung dalam berita ini.