BEIJING, 8 Sept. 2023 — NaaS Technology Inc. (“NaaS” atau “Syarikat”) (Nasdaq: NAAS), syarikat perkhidmatan pengecasan EV AS tersenarai pertama di China, hari ini mengumumkan keputusan kewangan suku tahunan kedua dan separuh pertama 2023 yang belum diaudit.

Sorotan Operasi Suku Tahunan Kedua dan Separuh Pertama 2023:

Isipadu pengecasan yang ditransaksikan melalui rangkaian NaaS mencapai 1,228 GWh pada suku kedua 2023 dan 2,251 GWh pada separuh pertama 2023, mewakili peningkatan masing-masing sebanyak 112% dan 112% setahun ke setahun.
Nilai transaksi kasar yang ditransaksikan melalui rangkaian NaaS mencapai RMB1.2 bilion (AS$160.8 juta) pada suku kedua 2023 dan RMB2.2 bilion (AS$297.4 juta) pada separuh pertama 2023, mewakili peningkatan masing-masing sebanyak 109% dan 108% setahun ke setahun.
Bilangan pesanan yang ditransaksikan melalui rangkaian NaaS mencapai 53.8 juta pada suku kedua 2023 dan 98.2 juta pada separuh pertama 2023, mewakili peningkatan masing-masing sebanyak 110% dan 110% setahun ke setahun.
Setakat 30 Jun 2023, lebih daripada 652,000 pengecas di lebih daripada 62,000 stesen pengecasan disambungkan dan boleh diakses di rangkaian NaaS, meningkat sebanyak 80% daripada 362,000 dan 59% daripada 39,000 setakat 30 Jun 2022.

Sorotan Kewangan Suku Tahunan Kedua dan Separuh Pertama 2023:

Pendapatan meningkat sebanyak 121% setahun ke setahun kepada RMB48.6 juta (AS$6.7 juta) pada suku kedua 2023 dan 132% setahun ke setahun kepada RMB84.8 juta (AS$11.7 juta) pada separuh pertama 2023.
Jumlah kos operasi dan perbelanjaan menurun sebanyak 82% setahun ke setahun kepada RMB388.6 juta (AS$53.6 juta) pada suku kedua 2023 dan 76% setahun ke setahun kepada RMB538.4 juta (AS$74.2 juta) pada separuh pertama 2023.
Kerugian bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa menurun sebanyak 94% setahun ke setahun kepada RMB334.7 juta (AS$46.2 juta) pada suku kedua 2023 dan 92% setahun ke setahun kepada RMB444.3 juta (AS$61.3 juta) pada separuh pertama 2023.
Kerugian bersih bukan IFRS1 yang boleh diagihkan kepada pemegang saham biasa meningkat sebanyak 12% setahun ke setahun kepada RMB108.0 juta (AS$14.9 juta) pada suku kedua 2023 dan 44% setahun ke setahun kepada RMB210.3 juta (AS$29.0 juta) pada separuh pertama 2023.

1Kerugian bersih bukan IFRS diperoleh selepas mengecualikan perbelanjaan pampasan berasaskan saham, kos penyenaraian ekuiti, perubahan nilai wajar saham boleh tukar dan boleh tebus, dan perubahan nilai wajar aset kewangan pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian. Sila rujuk kepada bahagian bertajuk “Penjajaran semula tidak diaudit IFRS dan bukan IFRS” untuk butiran.

Perkembangan Terkini

Mendapatkan pesanan RMB204 juta dalam Penyimpanan Tenaga

Pada September 2023, Syarikat mendapatkan pesanan RMB204 juta untuk penyelesaian penyimpanan tenaga yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan akan datang dengan kerjasama beberapa perusahaan. Melalui kerjasama ini, Syarikat akan membekalkan lebih daripada 380 stesen pengecasan dengan peralatan penyimpanan tenaga sambil menawarkan penyelesaian komprehensif, kesemuanya mempamerkan kapasiti penyimpanan tenaga sebanyak 130.088MWh. Inisiatif ini menonjolkan kepakaran NaaS dalam menggunakan keupayaan analitik stesen pengecasan digital serta keupayaannya dalam membina dan mengoperasikan stesen pengecasan bersepadu fotovoltaik-penyimpanan-pengecasan.

Membina Kerjasama Strategik dengan Kumpulan Hyundai Motor (China), PICC Real Estate Investment dan CR Capital MGMT

Pada Ogos 2023, Syarikat menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan Kumpulan Hyundai Motor (China), PICC Real Estate Investment dan CR Capital MGMT, memperluaskan barisan rakan kongsinya. Dengan Hyundai, Syarikat bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pengecasan dan kesalinghubungan mobiliti yang disesuaikan untuk model PEV Hyundai. Dengan PICC, Syarikat akan bekerja ke arah membina sistem perkhidmatan pengecasan tenaga baharu kelas atas, menggabungkan infrastruktur bersepadu, stesen jenama bersama, kesalinghubungan dalam talian, dan perkhidmatan insurans komprehensif. Dengan CR Capital MGMT, Syarikat akan membina pelabuhan tenaga bersepadu, menyelaraskan projek infrastruktur tenaga baharu, dan secara inovatif menyekuritikan aset tenaga baharu, dengan tujuan untuk menanam, melabur dan mengoperasikan aplikasi digital dan pintar dalam bidang tenaga baharu.

Pemerolehan Charge Amps

Pada 22 Ogos 2023, Syarikat memasuki perjanjian definitif untuk memperoleh 100% saham terbitan dan belum terbitan Charge Amps dengan jumlah pertimbangan AS$66.4 juta. Charge Amps adalah penyedia penyelesaian pengecasan EV bersepadu terkemuka yang beribu pejabat di Sweden. Ia membawa 22% bahagian pasaran Sweden dan kehadiran antarabangsa yang mantap di 13 pasaran Eropah. Perkakasan pengecasan EV dan sistem pengurusan titik caj mereka yang lengkap sejajar dengan visi pertumbuhan NaaS. Syarikat akan memanfaatkan integrasi ini untuk melaksanakan perkhidmatan tempatan di Eropah dan mencapai sinergi perniagaan di seluruh rantaian nilai industri sambil memperluas skop susun atur perniagaan globalnya.

Menyelesaikan Pembiayaan AS$70 Juta

Pada Julai 2023, LMR Partners Limited (“LMR”) menyelesaikan pembelian nota boleh tukar AS$30 juta daripada Syarikat, boleh ditukar kepada saham depositari Amerika yang mewakili saham biasa Syarikat. Pada September, LMR seterusnya membeli daripada Syarikat nota boleh tukar dengan jumlah pokok AS$40 juta, boleh ditukar kepada saham depositari Amerika (“ADS”) yang mewakili saham biasa Syarikat.

“Pada suku kedua 2023, kami terus menyampaikan prestasi operasi dan kewangan yang kukuh sambil mendorong inovasi dan memperkukuh daya saing teras kami,” kata Puan Yang Wang, CEO NaaS. “Kami lebih daripada menggandakan pendapatan kami setahun ke setahun dan pada masa yang sama mencapai pengurangan kerugian yang signifikan pada suku kedua, berkat pengembangan rangkaian berterusan kami, peningkatan basis pelanggan pemilik stesen di pelbagai peringkat pembinaan stesen pengecasan, operasi, dan naik taraf, serta peningkatan kecekapan operasi. Perkongsian strategik kami juga terus mendalam dan meluas, dengan perusahaan terkemuka tertarik dengan penyelesaian inovatif dan perkhidmatan satu henti kami. Di samping itu, kami gembira telah mendapatkan pesanan penyimpanan tenaga RMB204 juta, yang seterusnya meningkatkan keyakinan kami dalam mencapai sasaran pendapatan penuh tahunan dan menandakan langkah mantap ke hadapan dalam mendorong pembangunan stesen pengecasan bersepadu fotovoltaik-penyimpanan-pengecasan.”