14 4 Neptune Wellness Announces Intention to Spinout Sprout Organics Pursuant to the Morgan Stanley Agreed To Transaction

LAVAL, QC, 18 Sept. 2023 /CNW/ – Neptune Wellness Solutions Inc. (“Neptune” atau “Syarikat“) (NASDAQ: NEPT), sebuah syarikat barangan pengguna terkemas yang memberi tumpuan kepada jenama gaya hidup lestari, berasaskan tumbuhan, dan bermatlamat, hari ini mengumumkan bahawa selepas pertimbangan dan penilaian yang teliti terhadap alternatif strategik yang berpotensi untuk meningkatkan nilai Syarikat, Lembaga Pengarah telah meluluskan rancangan untuk meneruskan pemisahan kepada pemegang saham Neptune majoriti kepentingan ekuitinya dalam Sprout Organics (“Sprout“), jenama makanan bayi dan kanak-kanak organik. Selepas penyelesaian pemisahan, yang akan mengikuti pertukaran oleh Neptune hutang Sprout sedia ada untuk ekuiti Sprout, menurut terma rundingan yang dimasuki dengan Morgan Stanley seperti yang diumumkan pada 17 Ogos 2023, dijangka bahawa Neptune akan memisahkan majoriti kepentingan ekuitinya dalam Sprout kepada pemegang saham Neptune semasa, dan Neptune akan mengekalkan kepentingan sebanyak kira-kira 10-15%.


Neptune Wellness Logo (CNW Group/Neptune Wellness Solutions Inc.)

Syarikat percaya terdapat banyak manfaat dalam meneruskan transaksi pemisahan yang dibayangkan, termasuk mengurangkan kos operasi dan keperluan tunai Neptune dan secara umum mengurangkan pendedahan hutang Neptune, sehingga kedudukan kewangan dan aliran tunai keseluruhan Neptune akan diperbaiki.

Neptune akan memberikan kemas kini apabila butiran lanjut mengenai cadangan transaksi pemisahan ditentukan. Neptune terus menilai pilihan strategik tambahan yang tersedia untuk membuka kunci dan memaksimumkan nilai pemegang saham, termasuk alternatif perniagaan dan kewangan strategik, yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pemonetarian aset, perkongsian strategik, dan lain-lain.

Penyelesaian transaksi pemisahan yang dicadangkan dan pengedaran saham Sprout kepada pemegang saham Neptune adalah tertakluk kepada beberapa syarat, termasuk penyelesaian analisis struktur undang-undang dan cukai, penyelesaian analisis kewangan, penentuan struktur Sprout, penentuan butiran akhir transaksi, penyelesaian lembaga pengarah dan pasukan pengurusan untuk Sprout, kelulusan pengawalseliaan yang diperlukan, sebarang kelulusan pemegang saham yang diperlukan, pematuhan Neptune dengan perjanjian hutangnya, dan penyenaraian saham Sprout di bursa saham. Tidak ada jaminan bahawa syarat-syarat tersebut akan dipenuhi atau bahawa transaksi pemisahan akan diselesaikan mengikut cadangan atau sama sekali. Lembaga Pengarah Neptune boleh menentukan untuk tidak meneruskan transaksi jika terdapat perubahan dalam keadaan pasaran atau minat pelabur atau jika peluang lain muncul yang akan dianggap lebih meningkatkan nilai kepada pemegang kepentingan Neptune.

Saham Sprout yang akan diedarkan dalam pemisahan tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, sebagaimana yang dipinda (“Akta Sekuriti AS“), atau mana-mana undang-undang sekuriti negara bagi AS, dan tidak boleh diedarkan kepada pemegang saham Neptune melainkan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti AS dan semua undang-undang sekuriti negara yang berkenaan atau kecuali dikecualikan daripada atau tidak tertakluk kepada keperluan pendaftaran tersebut. Siaran akhbar ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuriti di Amerika Syarikat, mahupun tidak akan ada jualan sekuriti ini dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, ajakan atau jualan tersebut adalah menyalahi undang-undang.

Mengenai Neptune Wellness Solutions Inc.
Neptune ialah syarikat barangan pengguna yang bertujuan untuk mencipta produk kesihatan dan kesejahteraan yang inovatif. Ditubuhkan pada tahun 1998 dan beribu pejabat di Laval, Quebec dengan ibu pejabat Amerika Syarikat di Jupiter, Florida, syarikat ini memberi tumpuan kepada membangunkan portfolio produk pengguna yang berkualiti tinggi, mampu milik, yang sejajar dengan tren pasaran terkini untuk jenama gaya hidup semula jadi, lestari, berasaskan tumbuhan, dan bermatlamat. Produk syarikat tersedia di lebih 29,000 lokasi runcit dan termasuk jenama makanan dan minuman organik yang dikenali seperti Sprout Organics, Nosh, dan Nurturme, serta jenama nutraseutikal seperti Biodroga dan Forest Remedies. Dengan infrastruktur pembuatan dan rantaian bekalan yang cekap dan fleksibel, syarikat dapat bertindak balas dengan cepat terhadap permintaan pengguna, dan memperkenalkan produk baru melalui rakan runcit dan saluran e-dagang. Sila layari neptunewellness.com untuk butiran lanjut.

Penafian – Pelabuhan Selamat Kenyataan Prospektif
Siaran akhbar ini mengandungi “maklumat prospektif” dan “kenyataan prospektif” (secara kolektif, “kenyataan prospektif“) menurut undang-undang sekuriti yang berkenaan. Semua kenyataan, selain kenyataan fakta sejarah, adalah kenyataan prospektif dan berdasarkan jangkaan, anggaran, dan unjuran pada tarikh siaran akhbar ini. Sebarang kenyataan yang melibatkan perbincangan tentang ramalan, jangkaan, kepercayaan, rancangan, unjuran, objektif, andaian, peristiwa masa depan atau prestasi (sering tetapi tidak selalu menggunakan frasa seperti “menjangkakan”, atau “tidak menjangka”, “dijangka”, “menjangkakan” atau “tidak menjangkakan”, “merancang”, “bajet”, “dijadualkan”, “ramalan”, “anggaran”, “percaya” atau “berhasrat” atau variasi frasa dan ungkapan tersebut) bukan kenyataan fakta sejarah dan mungkin kenyataan prospektif. Pembaca tidak boleh menaruh kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan prospektif dan maklumat dalam siaran akhbar ini mengenai masa-masa tersebut. Syarikat tidak menganggap sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan prospektif kepercayaan, pendapat, unjuran, atau faktor-faktor lain, sekiranya berubah, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

SUMBER Neptune Wellness Solutions Inc.