LAVAL, QC dan CAMBRIDGE, England, 15 Sept. 2023 — Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (“Liminal BioSciences” atau “Syarikat”), dengan sukacitanya mengumumkan bahawa para pemegang sahamnya telah meluluskan pelan pengaturan di bawah seksyen 192 Akta Perbadanan Perniagaan Kanada (“Pengaturan”) yang mana Structured Alpha LP (“SALP”), sebuah perkongsian terhad yang diuruskan oleh rakan kongsi amnya, Thomvest Asset Management Ltd., akan memperoleh semua saham biasa Liminal BioSciences (“Saham”) yang dikeluarkan dan belum diselesaikan yang pada masa ini tidak dimiliki oleh SALP atau sekutu dan gabungannya pada harga AS$8.50 setiap Saham, yang akan dibayar secara tunai (“Pengaturan”). Butiran lanjut mengenai Pengaturan diterangkan dalam circular maklumat pengurusan bertarikh 16 Ogos 2023 (“Circular”) yang dihantar kepada para pemegang saham Liminal BioSciences berkaitan dengan Pengaturan, serta dalam lampiran kepada Circular bertarikh 12 September 2023, di mana kedua-duanya boleh didapati di bawah profil Syarikat di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan di EDGAR di www.sec.gov.

Dalam mesyuarat khas para pemegang saham Syarikat yang diadakan hari ini (”Mesyuarat”), resolusi khas untuk meluluskan Pengaturan telah diluluskan oleh kira-kira 98.82% daripada undi yang dibuang oleh pemegang Saham yang hadir secara maya atau diwakili melalui proksi di Mesyuarat, dan oleh kira-kira 92.34% daripada undi yang dibuang oleh pemegang Saham yang hadir secara maya atau diwakili melalui proksi di Mesyuarat, tidak termasuk undi pemegang Saham yang undinya perlu dikecualikan bagi tujuan “kelulusan minoriti” di bawah Instrumen Pelbagai Hala 61-101 – Perlindungan Pemegang Sekuriti Minoriti dalam Transaksi Khas dalam konteks “gabungan perniagaan”, termasuk Saham yang SALP dan sekutu serta gabungannya menjalankan kawalan atau arahan. Laporan keputusan pengundian mesyuarat khas akan difailkan di bawah profil Syarikat di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan di EDGAR di www.sec.gov.

Pengaturan masih tertakluk kepada pemenuhan atau penepian syarat penutupan lain yang lazim dalam transaksi sebegini, termasuk penerimaan perintah akhir daripada Mahkamah Tinggi Ontario (Senarai Komersial) yang meluluskan Pengaturan (“Perintah Akhir”). Pendengaran berkaitan Perintah Akhir dijadualkan pada 19 September 2023. Dengan mengandaikan bahawa syarat penutupan yang masih tertunggak ini dipenuhi, Pengaturan dijangka akan ditutup pada atau sekitar akhir September 2023.

Mengenai Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ialah sebuah syarikat bioteknologi pembangunan peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada penemuan dan pembangunan terapeutik molekul kecil yang unik dan istimewa yang mengubah laluan reseptor berganding protein-G, atau GPCR. Liminal BioSciences mereka bentuk calon terapeutik molekul kecil hak milik yang baru dengan niat untuk membangunkan terapeutik kelas/pertama terbaik dalam rawatan penyakit metabolik, keradangan dan fibrosis dengan keperluan perubatan yang tidak dipenuhi, menggunakan platform penemuan ubat bersepadu, kepakaran kimia perubatan dan pemahaman mendalam tentang biologi GPCR. Pipeline Liminal BioSciences pada masa ini terdiri daripada tiga program. Calon yang dipilih untuk pembangunan klinikal, LMNL6511, antagonis selektif untuk reseptor GPR84, dijangka akan memulakan ujian Fasa 1 pada separuh kedua 2023. Liminal BioSciences juga membangunkan LMNL6326 sebagai antagonis untuk reseptor OXER1, menyasarkan rawatan penyakit yang didorong oleh eosinofil, dan agonis GPR40, kedua-duanya berada pada peringkat praklinikal. Selain daripada program ini, Liminal BioSciences terus meneroka peluang pembangunan lain untuk ditambah ke dalam pipelinenya.

Liminal BioSciences mempunyai operasi perniagaan aktif di Kanada dan United Kingdom.

Mengenai Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Ltd. ialah rakan kongsi am SALP. Thomvest Asset Management Ltd. dan sekutunya merupakan sekumpulan syarikat pelaburan yang membuat pelaburan bagi pihak Peter J. Thomson dan keluarganya.

Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif menurut undang-undang sekuriti Kanada dan AS. Sesetengah kenyataan prospektif boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan prospektif. Kenyataan yang bukan sejarah, termasuk perkataan “menjangka,” “mengharapkan,” “mencadangkan,” “merancang,” “percaya,” “berhasrat,” “menganggarkan,” “mensasarkan,” “projek,” “sepatutnya,” “boleh,” “akan,” “ramalan” dan ungkapan lain yang serupa, bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan prospektif. Kenyataan ini secara amnya termasuk kenyataan yang bersifat ramalan dan bergantung kepada atau merujuk kepada peristiwa atau keadaan pada masa hadapan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan berkaitan perniagaan Liminal BioSciences secara am, keupayaan untuk menyelesaikan dan masa penyelesaian Pengaturan dan transaksi lain yang dinyatakan dalam perjanjian pengaturan antara Liminal BioSciences dan SALP, termasuk keupayaan pihak untuk memenuhi syarat penyempurnaan Pengaturan dan kemungkinan sebarang penamatan perjanjian.

Kenyataan ini adalah “prospektif” kerana ia berdasarkan jangkaan semasa kami tentang pasaran yang kami operasi dan pelbagai anggaran dan andaian. Peristiwa atau keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang dijangkakan dalam kenyataan prospektif ini jika risiko yang diketahui atau tidak diketahui memberi kesan kepada perniagaan kami, atau jika anggaran atau andaian kami tidak tepat. Antara faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan yang diterangkan atau diunjurkan di sini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, risiko yang berkaitan dengan: ketidakpastian berkenaan masa Pengaturan; risiko bahawa tawaran saingan atau cadangan pengambilalihan akan dibuat; kemungkinan pelbagai syarat penyempurnaan tawaran tidak dipenuhi atau dikecualikan, termasuk bahawa entiti kerajaan mungkin melarang, menangguh atau enggan memberi kelulusan untuk penyempurnaan Pengaturan sama sekali atau mengikut terma yang boleh diterima atau dalam tempoh masa yang dijangka; risiko bahawa litigasi pemegang saham berkaitan dengan Pengaturan mungkin mengakibatkan kos pembelaan, pampasan dan liabiliti yang besar; kesan gangguan daripada Pengaturan terhadap perniagaan Liminal BioSciences dan hakikat bahawa pengumuman dan kelengahan Pengaturan mungkin menyukarkan untuk mewujudkan atau mengekalkan hubungan dengan pekerja dan rakan perniagaan; ketidakpastian yang secara amnya dikaitkan dengan penyelidikan dan pembangunan, ujian klinikal dan semakan dan kelulusan kawal selia yang berkaitan; keupayaan Liminal BioSciences untuk terus mematuhi Peraturan Penyenaraian Nasdaq 5450(a)(1) untuk kekal tersenarai di Nasdaq; unjuran aliran tunai Liminal BioSciences yang dijangka dan keupayaan Liminal BioSciences untuk secara aktif mencari dan menutup peluang untuk memanfaatkan aset bukan teras atau peluang komersial yang berkaitan dengan aset kami; bergantungnya Liminal BioSciences kepada pihak ketiga untuk menjalankan, menyelia dan memantau ujian klinikal sedia ada dan berpotensi pada masa depan; perkembangan daripada pesaing Liminal BioSciences dan pasaran untuk calon produk Liminal BioSciences; dan garis masa perniagaan, operasi dan pembangunan klinikal dan rancangan mungkin terjejas oleh peristiwa geopolitik dan keadaan ekonomi makro, termasuk inflasi dan kadar faedah yang semakin meningkat dan pasaran kredit dan kewangan yang tidak menentu, dan perkara yang berkaitan dengannya; dan risiko lain yang memberi kesan kepada Liminal BioSciences, termasuk dalam Laporan Tahunan pada Borang 20-F bagi tahun berakhir 31 Disember 2022.