“Kegiatan di pasaran modal global akan terus dibentuk oleh perkembangan ekonomi global dan keadaan kewangan global yang relatif mudah,” kata Pengerusi SC, Datuk Syed Zaid Albar. – Gambar fail

KUALA LUMPUR: Perkembangan ekonomi global akan terus mempengaruhi prospek pasaran modal domestik pada tahun 2020 dengan turun naik didorong terutamanya oleh arah dan kadar pertumbuhan ekonomi dunia dan pendirian dasar monetari selain ketidaktentuan ketegangan perdagangan dan geopolitik dunia.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)  dalam Laporan Tahunan 2019 yang dikeluarkan hari ini turut berpandangan yang prospek dalam negara yang lebih baik boleh berlaku dan berterusan untuk tahun ini.

Ia juga akan mempengaruhi prestasi pasaran modal tempatan, yang berkembang mencecah RM3.2 trilion pada tahun 2019.

"Walaupun begitu, pasaran modal Malaysia akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pengembangan perniagaan dan infrastruktur.

"Kegiatan di pasaran modal global akan terus dibentuk oleh perkembangan ekonomi global dan keadaan kewangan global yang relatif mudah, dibantu oleh prospek kebijakan monetari global yang akomodatif," kata Pengerusi SC, Datuk Syed Zaid Albar, .

Mengimbas kembali, SC mengatakan bahawa pada tahun 2019, pasaran modal domestik terus memainkan peranan penting dalam membiayai ekonomi Malaysia.

Menurut SC, pasaran modal Malaysia berkembang menjadi RM3.2 trilion pada tahun 2019 daripada RM3.1 trilion tahun sebelumnya.

Untuk 2019, SC memaklumkan sekuriti hutang tertunggak dan permodalan pasaran ekuiti masing-masing berjumlah RM1.5 trilion dan RM1.7 trilion. Sepanjang tahun 2018, sekuriti hutang tertunggak dan permodalan pasaran ekuiti pula masing-masing berjumlah RM1.4 trilion dan RM1.7 trilion.

"Walaupun terdapat latar belakang global yang mencabar dan pembaharuan dasar dalam negeri yang berterusan, pasaran modal Malaysia menyaksikan aktiviti pengumpulan dana yang lebih tinggi pada tahun ini, dengan jumlah dana yang diperoleh dalam pasaran bon dan ekuiti berjumlah RM139.4 bilion pada tahun 2019 berbanding dengan RM114.6 bilion pada tahun 2018.

"Cara penggalangan dana alternatif juga terus mendapat daya tarikan, terutamanya dalam pembiayaan ECF (ekuiti crowdfunding) dan P2P (peer-to-peer), dengan jumlah dana yang diperoleh lebih dari dua kali ganda menjadi RM443.8 juta (2018: RM195.9 juta)," tambah Datuk Syed Zaid lagi.